Selecteer een pagina

Mooie doorstart voor schoolgebouw

Zeer enthousiast is de gemeenteraad van Kaag en Braassem over de plannen om het voormalige Bonaventuracollege aan de Schoolbaan in Roelofarendsveen om te toveren tot een Veense campus vol zaken waar behoefte aan is in de gemeente. Naast kantoorruimte gaat het om ’sociale’ appartementen voor jongeren en starters en maatschappelijke functies zoals de nu wat weggestopte bibliotheek.

Dat bleek maandagavond tijdens een hoorzitting bestemmingsplannen, waar het complimenten regende voor de plannen en de man erachter, Veender Barry Verdel. Zo noemde Hilde Bax van Samen voor Kaag en Braassem de combinatie ’geweldig’. Ze ziet het als ’een mooie doorstart van een schoolgebouw’.

Thijs Mooren stipte aan dat zijn CDA het mooi vindt wanneer een lokale ondernemer ’zo zijn nek durft uit te steken om te investeren in een projecten als dit’, maar liet wel weten dat er ’nog eens goed naar mogelijke parkeerproblemen moet worden gekeken’. Een tekort van 24 parkeerplekken zou toch echt ’te gortig’ zijn en ’niet op de buurt afgeschoven mogen worden’.

Markt

Wethouder Inge van der Meer legde uit dat dat tekort alleen op vrijdagochtend lijkt te gaan ontstaan, ’simpelweg omdat de markt dan op die plekken staat.’ Omdat het maar om enkele uurtjes zou gaan, leidde dat binnen het college tot de conclusie dat dat verdere plannen niet mag blokkeren: „Als het tekort er al zou zijn, dan zou eventueel overwogen kunnen worden de markt elders te plaatsen.” Ze beloofde de zaak in de gaten te houden en zo nodig tot ’een andere invulling te komen’. Ze verwacht alleen niet dat dat nodig zal zijn, ’zeker omdat de initiatiefnemer ook voor extra openbare parkeerplaatsen op eigen terrein zorgt.’

Haar woorden leken de raadsleden gerust te stellen. En SvkB-raadslid Bax stipte aan dat bezoekers van de markt ’goed ter been zijn’: „Ze kunnen dus best iets meer gaan lopen.”

Bibliotheek

Wel had VVD-raadslid Roy Möllers er moeite mee dat de bibliotheek, wanneer het een goede vestiging in Roelofarendsveen heeft, in dorpen als Leimuiden de vestiging sluit en verandert in iets dat ook Rijnsaterwoude en Rijpwetering krijgen: een afhaalpunt. Maar de vragen die hij daarover wilde stellen, moest hij volgens collega’s elders parkeren.

Bij de hoorzitting ging het immers alleen om de vraag of de raad het mogelijk wil maken dat er kantoren mogen komen in het voormalige schoolgebouw en dat 27 appartementen verrijzen op de plek van gymzaal en conciërgewoning. De appartementen zijn in twee gebouwtjes gedacht die een binnenplaats gaan vormen met het voormalige schoolgebouw. Via die binnenplaats kunnen de bewoners, tot in de avond, de voormalige aula in. Die krijgt namelijk een grote glazen wand met deuren aan die kant.

In de raadsvergadering van 29 november wordt definitief beslist over de aanpassing van het bestemmingsplan. Maar omdat maandagavond alle partijen akkoord waren, wordt dat een hamerstuk. Tegen het gewijzigde bestemmingsplan kunnen nog wel bezwaren worden ingediend, maar de verwachting is dat die zullen uitblijven. De presentatie van de plannen leverde weliswaar een ’zienswijze’ op, maar de persoon in kwestie toonde zich gerustgesteld na de nodige uitleg over zaken als parkeren. En voor de hoorzitting meldden zich geen insprekers van ’buiten’.

Door: Paul van der Kooij
Leidsch Dagblad 16-11-2021

 

Veense Campus
Postbus 19
2370 AA Roelofarendsveen

E-mail Veense Campus
Woordvoerder: Barry Verdel – 06-28422745